สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

เก็บตกบรรยากาศคืนลอยกระทง ขุมน้ำบางมะรวนภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 เวลา 18.00 น. ที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา(ขุมน้ำบางมะรวน) นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วม

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สืบสานมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและวรรณคดีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานองค์ความรู้ตํานานสัญลักษณ์แห่งเมืองภูเก็ต อีกทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย และรําลึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำ ลําคลอง

นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้ง มีขบวนแห่กระทงจาก 8 หมู่บ้าน และหน่วยงานเอกชน มีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ สาธิตการทําอาหารพื้นเมืองภูเก็ต สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ร้านจำหน่ายอาหารอร่อยเด็ดกว่า 120 ร้านค้า รําวงย้อนยุค และชมการแสดงศิลปิน “เก่ง ธชย” และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างความกลมเกลียวและรื่นเริงในชุมชน ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทงได้ ปฏิบัติ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อดํารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมของไทยมิ ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

สำหรับการผลการแข่งขันการประกวดหนูน้อยนพมาศงานลอยกระทง ประจำปี 2565  ประกอบด้วย รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่เด็กหญิงธิชาภัสร์ นิโคล โฮลัม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กหญิงภัททิยา เอ้งฉ้วน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใช้ไม่หมด และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศได้แก่ เด็กหญิงฟ้าลดา ชูสวัสดิ์

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com