สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

อบรมการปรับหลักสูตรสถานศึกษาฯ ในศตวรรษที่ 21 + VUCA World”

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรสังคมในศตวรรษที่ 21 + VUCA World”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต “การปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรสังคม ในศตวรรษที่ 21 + VUCA World” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ช่วยครูผู้ช่วย เข้าร่วม จำนวน 240 คน

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของชาติ นโยบายของต้นสังกัดและบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com