สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชนฯ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ อสม. ที่ได้เสียสละอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายศุภชาติ กิจดำเนิน รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สังกัด อบจ.ภูเก็ต อสม. ทั้ง 17 ตำบลในจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณ และการทำงานในการประสานความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรม อสม. จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสุขภาพ ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การมอบโล่เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด การมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 20 ปี, และ 10 ปี

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com