สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม.สงขลาฯ ภูเก็ต สนับสนุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนาม MOU “สนับสนุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคาร 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การสนับสนุนการศึกษาภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีทักษะภาษาต่างประเทศดียิ่งขึ้นต่อไป

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com