สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อระดมความคิดและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนของเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ของเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ เพื่อนำความรู้และทักษะ ไปเผยแพร่สร้างและปลุกจิตสำนึกในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบ และมีความตื่นตัวในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างทั่วถึง เพื่อบูรณาการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วนในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดพลังร่วมกันในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. และ ปปท.เขต 8 จำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความตระหนักถึงผลที่เกิดจากการทำการทุจริตในเรื่องต่างๆ

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com