สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลราไวย์ ณ ร้านล๊อปเตอร์ หมู่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตลอดจนการจัดทำงบประมาณเร่งด่วน หรือใช้เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่มีโครงการที่จะต้องดำเนินการซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มองค์กรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และตัวแทนประชาคม ประมาณ 100 คน เข้าร่วมฯ

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com