สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโรงพยาบาลฉลอง

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโรงพยาบาลฉลอง พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลฉลอง กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโรงพยาบาลฉลอง พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนโรงพยาบาลฉลอง โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สาธารณสุขนิเทศน์เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลฉลอง เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคที่ดินของ นายกาว อารีรอบ บริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา และต่อมานายคาว นางล้วน ไกรทัศน์ บริจาคสร้างสุขศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโซนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน และ ต.ราไวย์ ร่นระยะเวลาในการเดินทาง ลดความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต ทั้งชาวไทย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลฉลอง มีวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของประชาชน ด้านการสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อระดับนานาชาติ” ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป 4 ห้องตรวจ เปิดให้บริการคลินิกอื่นๆ ได้แก่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ, คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ เลิกสุรา, คลินิกวัคซีนเด็กแรกเกิด – 2 เดือน, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวานความดัน, คลินิกลดพุง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, คลินิกวางแผนครอบครัว, คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก, คลินิกการแพทย์แผนไทย, คลินิกโรงเรียนพ่อแม่, คลินิกจิตเวชและบำบัดยาเสพติด และคลินิกส่งเสริมการมีบุตร

 

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com