สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ฉลอง

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ฉลอง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต สังกัด อบจ.ภูเก็ต นำโดย นพ.คำรณ ไชยศิริ ประธานการตรวจเยี่ยม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์ สสจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ประธานและคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้มาเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและร่วมวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ในวันนี้

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านโคกทราย ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 เป็นอาคารไม้ ในที่ดินบริจาคโดยนายกาว อารีรอบ และในปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และยกฐานะเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในปี พ.ศ.2535 เปิดให้บริการประชาชน ต.ฉลอง และพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงปัจจุบัน

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการแบบองค์รวม มีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ต.ฉลอง” และในปีงบประมาณ 2566 นี้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีบทบาทในการจัดระบบสุขภาพครอบคลุม 5 มิติ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การรับประกันความต่อเนื่องของการจัดบริการด้านสุขภาพให้บริการประชาชน และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com