สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

นายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรกิจกรรม “โครงงานส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ระหว่างการประชุมคณะกรรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยนพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วม

ในการนี้ มีการมอบโล่และเกียรติบัตรกิจกรรม “โครงงานส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11” ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้ารับรางวัล ได้แก่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) การประกาศพื้นที่นำร่องดำเนินงานสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อผ่าน Application Smart อสม. ประจำปี 2566 ได้แก่ รพ.สต.เชิงทะเล และ รพ.สต.บ้านบางเทา สังกัด อบจ.ภูเก็ต

นอกจากนี้ มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโภชนาการดีเด่น ต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดง จังหวัดภูเก็ต ปี 2566 เป็นต้น

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com