สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

นายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมชมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ขั้นการฝึกภาคสนาม/ทะเล FTX

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 ในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ,รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะฯ ร่วมชมการฝึกฯ ในครั้งนี้

การฝึกปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ มีพล.ร.ต.จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์  ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานคณะกรรมการจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ขั้นการฝึกภาคสนาม/ทะเล FTX  เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการ การบัญชาการอำนวยการตามสถานการณ์ ความพร้อม และขีดความสามารถของกำลังในการปฏิบัติการร่วม เพื่อการบูรณาการขีดความสามารถร่วมของหน่วยงานหลักใน ศรชล. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง แก้ไขปัญหาและตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง จากภัยคุกคามทางทะเลที่จะเกิดขึ้น

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com