สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

ทน.ภูเก็ตเตรียมผุด “ศูนย์นครภูเก็ตแคร์” ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

เทศบาลนครภูเก็ตฟังความเห็นจากประชาชนเตรียมผุด “ศูนย์นครภูเก็ตแคร์” เพื่อให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ สำหรับประชาชนได้รับบริการและรักษาพยาบาลที่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยและรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา เวลา 08.30 น.นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นครภูเก็ตแคร์ โดยมีนายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต พบว่าในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย บางรายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้น จึงมีนโยบายก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนศูนย์ฟอกไต ศูนย์แพทย์ทางเลือก ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อบริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เมื่อลูกหลานต้องออกไปทำงาน ซึ่งสอดรับกับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ

สำหรับศูนย์นครภูเก็ตแคร์ ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

  1. 1. ศูนย์ฟอกไต เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับนักโภชนาการ เภสัชกร และพยาบาลประจำศูนย์
  2. 2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และช่วยเหลือได้บางส่วน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเหมือนคนในครอบครัว มีทั้งห้องพักรวมและเดี่ยว รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
  3. 3. ศูนย์แพทย์ทางเลือก ให้บริการรักษาตามแบบแพทย์แผนไทย สร้างเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการรักษาทางเลือก ให้คำแนะนำทางการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด จ่ายยาสมุนไพร เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โดยให้ความรู้กับประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอีกด้วย

 

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครภูเก็ต จึงมีนโยบายก่อสร้างศูนย์นครภูเก็ตแคร์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง) เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 73.5 ตารางวา เพื่อให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ สำหรับประชาชนได้รับบริการและรักษาพยาบาลที่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยและรวดเร็ว โดยในวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจะได้นำผลการประชุมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 

โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามตัวแทนเทศบาลนครภูเก็ตได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นครภูเก็ตแคร์ ในช่วงเช้า เวลา 08.30- 12.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 139 คน เห็นด้วย จำนวน 139 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com