สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

“สมคิด” ร่ายยาว โชว์กึ๋นพัฒนาภาคใต้ ชี้เหมาะดันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภูเก็ต 15 ก.ย.65 –พรรคสร้างอนาคตไทย ลุยอันดามัน เปิดเวทีสัมมนา “ อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” “สมคิด” ร่ายยาว โชว์กึ๋นพัฒนาภาคใต้ ชี้เหมาะดันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อเวลา 13.30 น.พรรคสร้างอนาคตไทย จัดเวทีสัมมนา “อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” นำโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ประธานพรรค นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจินวงศ์ เลขาธิการพรรค นายนิพิฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมภาคใต้ พรรคสร้างอนาคตไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาคเอกชน และประชาชน ในฝั่งอันดามัน ทั้ง ภูเก็ต พังงา กระบี่ เข้าร่วม ณ โรงแรม รามาด้า เจ้าฟ้า พลาซ่า ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้างอนาคตอันดามัน ทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

โดยมีผู้นำองค์กรเอกชนในพื้นที่อันดามัน ตัวแทนหน่วยงานราชการ ทั้งจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน ร่วมนำเสนอปัญหาและความต้องการของอันดามันยังไปยังพรรคสร้างอนาคตไทยร่วมผลักดัน เช่น ด้านสุขภาพที่งบประมาณได้รับการสนับสนุนไม่ตอบโจทก์จำนวนประชากรภูเก็ตและประชากรแฝง การส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการศึกษา ดึงคนต่างชาติเข้ามาศึกษาในภูเก็ต การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกระจายรายได้สู่ชุมชนให้ทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ การปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว เรียกร้องให้มีสนามบินพังงารองรับการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างสนามบินภูเก็ต พังงา กระบี่ และอันดามันจะรอดได้คนในอันดามันจะต้องมีกิน มีรายได้ก่อน ซึ่งนั่นหมายถึงท่องเที่ยวกลับมาเติบโตเหมือนเดิม สุดท้ายคือต้องการผู้นำที่เข้าใจการท่องเที่ยวและมีวิชั่นในการสร้างอนาคตอันดามัน

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงแรมขนาดเล็ก หรือ บูติกโฮเทลในภูเก็ต ขอให้แก้กฎหมายให้เหมาะสมกับขนาดของโรงแรม ขอให้จัดตั้งกองทุนชำระหนี้จากสถาบันการเงิน ที่ขณะนี้ที่พักบูติกในภูเก็ตถูกบังคับคดีไปแล้วกว่า 200 แห่ง ขอให้จัดตั้งกองทุนชำระหนี้สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 รวมไปถึงขอเงินรีโอเพ่นห้องพักโรงแรมห้องละ 5 หมื่นบาท และเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

ด้าน นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวว่า พรรคให้ความสำคัญกับพื้นที่อันดามันและภาคใต้มาก เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ได้มาเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะในพื้นที่อันดามันเป็นพื้นที่แรกก่อนที่จะไปเปิดเวทีลักษณะนี้ทั่วทั้งประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันแลกัน รวมไปถึงนำเสนอแนวคิดของทางพรรค ซึ่งข้อมูลที่ได้รับฟังในครั้งนี้ทางพรรคจะนำไปคิดต่อเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้น ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการและประชาชน โดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชน ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยทั้งประเทศ ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้

นายอุตตม กล่าวอีกว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคนในอันดามันและคนไทยทั้งประเทศเดือดร้อนมากจากสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มจะแย่ลงไปอีก ดังนั้นต้องช่วยกันแก้ปัญหา ด้วยการทำให้เลือดหยุดไหล ให้ยาเพิ่มและต้องไม่ให้ยาเดิม เติมวิตามิน และเสริมความแข็งแรง สร้างรายได้และสร้างโอกาสให้เพิ่มขึ้น ด้วยการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยการจัดทำคลินิกแก้หนี้ พักชำระหนี้ เติมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เติมเงินหมุนเวียนด้วยการสร้างระบบเครดิตการค้าด้วยระบบแอพพลิเคชัน วงเงิน 5 หมื่นแต่ไม่เกิน 5 ล้าน หมัดเด็ด คือ กองทุนสร้างอนาคตไทย เติมวิตามินด้วยการหาช่องทางหารายได้เพิ่ม เสริมแกร่งด้วยโครงการเสริมทักษะ มาพร้อมๆกับการใส่ทุนใส่ทักษะ ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เดินหน้าต่อได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทางผู้ประกอบการในอันดามันนำเสนอมาในวันนี้นั้น ทางพรรคเห็นด้วยและพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น เช่น เรื่องของกาส่งเสริมให้เกิดการศึกษาระบบอินเตอร์  การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านกลไกลกองทุนการสร้างอนาคตไทย มารีน่าชุมชนพรรคพร้อมสนับสนุนให้เกิดขึ้นและคิดว่าในพื้นที่อันดามันยังสามารถสร้างมารีน่าได้อีกมาก เช่น สร้างในที่ของกรมธนารักษ์โดยการร่วมลงทุนร่วมกับเอกชน เป็นต้น

ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่อันดามันในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความคิดของคนรุ่นใหม่ในอันดามัน ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าอันดามันมีความหวัง ที่ฟังมาทั้งหมดมีอยู่สองเรื่อง คือ การกอบกู้อันดามัน และสร้างอนาคตอันดามัน ซึ่งในอนาคตทุกประเทศจะแข่งขันกันด้วยการท่องเที่ยว เพราะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุด อันดามันนั้นมีความพร้อมและสวยงามในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

จึงอยากจะให้อันดามันผนึกกำลังในการเชื่อมโยงระหว่างกัน หากหากเราสามารถร้อยไข่แห่งอันดามันทั้ง 3 เม็ด เข้าด้วยกัน จะกลายเป็นสร้อยมุกที่สวยงาม ทั้งแหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมโยงด้านคมนาคม รวมไปถึงใช้การท่องเที่ยวในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความแข็งแกร่งให้ฐานราก เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอันดามันปีละกว่า 18 ล้านคน นอกจากจะท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดแล้ว นักท่องเที่ยวยังต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวในขณะนี้

นายสมคิด กล่าวอีกว่า อยากจะผลักดันให้ 3 เรื่องหลักๆ เกิดขึ้นในอันดามัน คือ เรื่องของอาหารแห่งอนาคต ที่เป็นอาหารที่เน้นเรื่องสุขภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งเรื่องอาหารนี้ภูเก็ตมีความโดดเด่นอยู่แล้ว 2.เมดิคอล แอนด์ เวลเนส ทัวร์ริซึ่ม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลสุขภาพเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และการทำให้ภูเก็ตเป็นดิจิทัล ฮับ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยการบริหารราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะต้องผลักดันให้อันดามันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้กฎหมายพิเศษในการส่งเสริมให้เกิดขึ้น หากพรรคสร้างอนาคตไทยได้เป็นรัฐบาลคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำได้เลย แต่ที่ทำไม่ได้อยู่ในขณะนี้คือการรวมศูนย์อำนาจ ต้องกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ดีที่สุดว่าท้องถิ่นของตนเองต้องการอะไร

“ที่มาภูเก็ตวันนี้ เพื่อมารับทราบปัญหาของอันดามันและมาสร้างทางเลือกใหม่ที่จะมาสร้างอนาคตใหม่ให้ลูกหลานของเราในอนาคต เข้าใจว่าคนใต้นั้นมีความผูกพันกันพรรคการเมืองหนึ่ง แต่อยากให้มองว่า 10 ปีที่ผ่านมามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง รักใครชอบใครเอาไว้บนหิ้งก่อน ในภาวะแบบนี้” นายสมคิด กล่าวและว่า

คนใต้ผูกพันกับพรรคการเมืองหนึ่งมายาวนาน มีอยู่ยุคหนึ่งที่ว่า ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ จนไม่แน่ใจว่าเป็น ส.ส.หรือ เป็นเสาไฟฟ้า แต่มาระยะหลังไม่ใช่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้จึงขอฝากพรรคสร้างอนาคตไทยและฝากน้องๆในพรรคไว้กับคนอันดามันและคนใต้ และอยากเห็นคนรุ่นใหม่ในอันดามันลงมาเล่นการเมืองมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้ลูกหลานต่อไป

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com