สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

ศูนย์นวัตกรรมสปาฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในด้านการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism Innovation Centre) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้น 3 อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานรากของการพัฒนานวัตกรรมบริการสู่ความยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์คือ การยกระดับนวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับสากล ภายใต้พันธกิจหลัก 3 ข้อ คือ 1.การบริการวิชาการด้านสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 2.การวิจัยและนวัตกรรมด้านสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และ 3. การบูรการความร่วมมือด้านสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในด้านการบริการวิชาการ จึงได้ดำเนินการยื่นขอและได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทั่งเกิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 31 ตุลาคม 2565 ในครั้งนี้

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com